Square root
VBT
Calculator
magnet

Phi N

23 tháng 10 2022 15:37

câu hỏi

cho biểu thức M= (√x)/(√x -2)-(4√x -4)/(√x(√x-2)) a, tìm ĐKXĐ của M b, rút gọn biểu thức M c, tính giá trị của M khi x = 3+2√2

cho biểu thức M= (√x)/(√x  -2)-(4√x  -4)/(√x(√x-2))

a, tìm ĐKXĐ của M

b, rút gọn biểu thức M

c, tính giá trị của M khi x = 3+2√2


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 17:19

Được xác nhận

Xin chào em Phi N  Đây là một bài tập thuộc Chương phương trình Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.   Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)