Square root
VBT
Calculator
magnet

Kieumizz K

30 tháng 12 2022 14:29

câu hỏi

Cho biểu thức A=x/(2x-2) -x^(2) +1/(2x^(2) -2+5/(2x+2) a) tìm hiểu điều kiện xác định của A b) rút gọn A c) tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A có giá trị nguyên

Cho biểu thức A=x/(2x-2) -x^(2) +1/(2x^(2)   -2+5/(2x+2) 

a) tìm hiểu điều kiện xác định của A

b) rút gọn A

c) tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A có giá trị nguyên

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 11:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kieumizz K,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Kieumizz K, 
Bài giải chi tiết:

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết các tích sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ (a) 25.5^(3)⋅1/625⋅5^(3);

1

Được xác nhận