Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

12 tháng 12 2019 09:22

câu hỏi

Cho biết x và y là 2 đại lượng TỈ LỆ NGHỊCH .Hãy điền số vào ô trống ô x: x /-6/-3/-2/4 ô y: y/.../.../12/.... "...là điền vô nha "


0

7


Hoàng K

13 tháng 12 2019 08:59

4;8;6

Nguyễn T

12 tháng 12 2019 11:45

ai giúp với ạ

Lệ B

13 tháng 12 2019 06:29

36;18;12;-24

Nguyễn T

15 tháng 12 2019 07:54

4;8;-6

Trần T

18 tháng 12 2019 12:08

36, 18, -24

Phan H

18 tháng 12 2019 15:23

4, 8, -6

Anna V

04 tháng 4 2020 13:11

4/8/6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết rằng: a) (x−1)^(3)=27

1

Được xác nhận