Square root
VBT
Calculator
magnet

Phú T

21 tháng 10 2019 12:05

câu hỏi

cho biết tg 75 độ bằng 2 + căn 3 tìm sin 15 độ ta được


0

1


Dương T

23 tháng 10 2019 14:49

( căn6 - căn2)/4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 phần căn 2 cộng căn 1 + 1 phần căn 3 + căn 2 cộng 1 phần căn 4 + căn 3

15

Lihat jawaban (1)