Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc Q

16 tháng 5 2022 13:33

câu hỏi

cho biết tam giác ABC biết AB=AC.đường trung tuyến AH(H thuộc AC) kẻ HỆ vuông góc với AB tại E, kẻ HD vuông góc với AC tại D a, chứng minh tam giác ADE cân b, Giá là trọng tâm của tam giác ADE, chứng minh I, G, H thẳng hàng


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

03 tháng 9 2022 06:44

Được xác nhận

Xin chào em Ngọc Q Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

B) (0,2x-3) (-0,4:x)= 2

3

Được xác nhận