Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

17 tháng 9 2022 08:40

câu hỏi

Cho biết hiện tƣợng xảy ra khi cho. Đồng (Cu) vào dd bạc nitrat (AgNO3)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 02:16

Được xác nhận

<p>Chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 9, bài ôn tập<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Khi cho Đồng (Cu) vào dung dịch Bạc nitrat (AgNO3) sẽ xảy ra hiện tượng Đồng đẩy Bạc ra khỏi muối</p><p>Phương trình:</p><p>Cu + 2AgNO<sub>3</sub> → Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 2Ag<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 9, bài ôn tập
Lời giải chi tiết như sau:

Khi cho Đồng (Cu) vào dung dịch Bạc nitrat (AgNO3) sẽ xảy ra hiện tượng Đồng đẩy Bạc ra khỏi muối

Phương trình:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)