Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc N

26 tháng 10 2022 23:37

câu hỏi

cho biết hiện tượng vật lí hay hóa học, giải thích

alt
alt
alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 06:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ngoc N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 8 bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>9. Đây là hiện tượng vật lý do không có sự phát sinh chất mới</p><p>10. Đây là hiện tượng hóa học do chất ban đầu là đá vôi, sinh ra chất mới là vôi sống và khí cacbonic</p><p>5. Đây là hiện tượng hóa học do sản phẩm mới là vôi tôi (phản ứng có tỏa nhiệt)&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ngoc N

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 8 bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

9. Đây là hiện tượng vật lý do không có sự phát sinh chất mới

10. Đây là hiện tượng hóa học do chất ban đầu là đá vôi, sinh ra chất mới là vôi sống và khí cacbonic

5. Đây là hiện tượng hóa học do sản phẩm mới là vôi tôi (phản ứng có tỏa nhiệt) 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Viết ptpứ của Kẽm (Zn) và axit sunfuric loãng.

1

Được xác nhận