Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc N

26 tháng 10 2022 14:20

câu hỏi

cho biết hiện tượng vật lí hay hóa học , giải thích

alt
alt
alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 17:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ngoc N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 8 bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>2. Đây là hiện tượng vật lý (Sắt chỉ thay đổi hình dạng, không tạo chất mới)</p><p>3.Đây là hiện tượng hóa học (Khí metan tác dụng với Oxi tạo nước và CO<sub>2</sub>)</p><p>4. Đây là hiện tượng vật lý (mực loãng ra, không tạo chất mới)</p><p>1. Đây là hiện tượng vật lý (nói về tốc độ gỉ sét)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ngoc N

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 8 bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

2. Đây là hiện tượng vật lý (Sắt chỉ thay đổi hình dạng, không tạo chất mới)

3.Đây là hiện tượng hóa học (Khí metan tác dụng với Oxi tạo nước và CO2)

4. Đây là hiện tượng vật lý (mực loãng ra, không tạo chất mới)

1. Đây là hiện tượng vật lý (nói về tốc độ gỉ sét)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Để làm khô khí CO2 cần dẫn khí này qua:

3

Được xác nhận