Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc N

26 tháng 10 2022 14:25

câu hỏi

cho biết hiện tượng vật lí hay hóa học, giải thích

alt
alt
alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 16:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ngọc N,<br>Đây là một bài thuộc Hóa 8<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Để rượu nhạt ngoài không khí lâu ngày, rượu nhạt lêm men và chuyển thành giấm chua.</p><p>=&gt; Hiện tượng hóa học vì rượu đã có biến đổi về tính chất ( lên men, chuyển thành giấm chua)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ngọc N,
Đây là một bài thuộc Hóa 8
Bài giải chi tiết:

Để rượu nhạt ngoài không khí lâu ngày, rượu nhạt lêm men và chuyển thành giấm chua.

=> Hiện tượng hóa học vì rượu đã có biến đổi về tính chất ( lên men, chuyển thành giấm chua)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Để làm khô khí CO2 cần dẫn khí này qua:

3

Được xác nhận