Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuyên L

07 tháng 2 2020 09:32

câu hỏi

Cho biết Fe2O3 là oxit axit hay bazo


2

1


Nguyễn U

07 tháng 2 2020 12:31

oxit bazo nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đốt cháy 8g CH4 trong không khí . Tính a) thể tích O2 cần dùng ( đktc) thể tích không khí cần dùng (đktc) b) khối lượng CO2 thu được

1

Lihat jawaban (1)