Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

25 tháng 6 2023 16:41

câu hỏi

Cho biết các phân số sau có bằng nhau không?

Cho biết các phân số sau có bằng nhau không? 

alt

11

2


Nguyễn V

27 tháng 6 2023 09:43

<p>Không&nbsp;</p>

Không 

Huỳnh T

30 tháng 6 2023 02:22

Huỳnh T

30 tháng 6 2023 02:24

<p>Bằng nhau</p>

Bằng nhau

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)