Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc B

15 tháng 12 2022 01:02

câu hỏi

Cho biết 8,69 lít (đktc)CO2 A) có bao nhiêu mol? B) có khối lượng bao nhiêu gam? C) số bao nhiêu phân tử CO2

Cho biết 8,69 lít (đktc)CO2

A) có bao nhiêu mol? 

B) có khối lượng bao nhiêu gam? 

C) số bao nhiêu phân tử CO2

 


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 11:26

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần cacbonic Bài giải chi tiết: A) nCO2 = 0,4mol B) mCO2 = 17,6g C) Số phân tử CO2 = 0,4.6.10^23 =2,4.10^23 phân tử Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp vs

3

Được xác nhận