Square root
VBT
Calculator
magnet

꧁neoi G

30 tháng 10 2019 13:58

câu hỏi

cho ba điểm A,D,B thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu : a) AD+DB=AB. b)DA+AB=DB. c)AB+BD=AD


1

8


Trần H

31 tháng 10 2019 07:02

AD

Thư D

01 tháng 11 2019 10:24

a b c

Thư D

01 tháng 11 2019 10:25

lộn abd

Nhuy P

03 tháng 11 2019 07:03

a) d b) a c) b

Trần N

04 tháng 11 2019 00:58

a)đó là điểm D

Trần N

04 tháng 11 2019 00:58

a)đó là điểm D

Minhhuy N

05 tháng 11 2019 07:57

AD

Vũ P

23 tháng 11 2019 07:36

a , điểm d nằm giữa hai điểm còn lại b, điểm a nằm giữa hai điểm còn lại C, điểm b nằm giữa hai điểm còn lại

Lê Đ

16 tháng 12 2019 05:50

a diem D b diem A c diem B

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm số tự nhiên n để 6n+31 chia hết cho 3n - 2

0

Lihat jawaban (1)