Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi P

13 tháng 12 2019 10:16

câu hỏi

Cho ba điểm (1;-2),B(2;3),C(-1;-2). a) Tìm toạ độ điểm D đối xứng của A qua C b) Tìm toạ độ điểm E là điểm thứ tư của hình bình hành có 3 đỉnh là A, B, C c) Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC


0

1


Nguyễn D

13 tháng 12 2019 14:55

a, D đối xứng với A qua C thì C là trung điểm AD Xc=[Xd+Xa]:2 »Xd=-3 Yc=[Yd+Ya]:2 »Yd=-2 vây toa độ D(-3,-2) B,điểm E(-2,-7) c, điểm G(2/3,-1/3)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=1+1

19

Lihat jawaban (1)

Tìm k biết: a){,(,5.2n(2^(k)−1)=1330,),,(,5.2n2^(k)=1520,),

1

Được xác nhận