Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiên N

17 tháng 6 2021 04:53

câu hỏi

cho bất phương trình -2x2 -2mx +4m +6 >=0. Tìm m để bất phương trình vô nghiệm mn giúp mình với ạ


30

2


P. An

20 tháng 6 2021 07:40

Ta đặt f(x)=-2x^2-2mx+4m+6 f(x)>=0 vô nghiệm tương đương với f(x)<0 nghiệm đúng với mọi x thuộc R Mà f(x)<0 với mọi x thuộc R khi và chỉ khi hệ số a<0 và delta <0 Mình thế các điều kiện vào giải chi tiết tiếp em nhé!

Thang L

14 tháng 3 2022 09:13

2 trường hợp x=0 và x lớn hơn hoặc bằng . ta tìm nghiệm của phương trình khi x bg 0 sau đó lại tìm nghiệm của pt bậc 2 khi x lớn hơn hoặc bằng 0 rồi lập bảng xét dấu sau đó dựa vào đề bài mà chọn nghiệm nha bạn . Đây là kiến thức lớp 10 ki 2 do mình lớp 11 rồi nên k nhớ nữa nhưng hướng giải là nó như vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)&gt;0

1

Được xác nhận