Square root
VBT
Calculator
magnet

Vịt N

29 tháng 8 2022 04:24

câu hỏi

Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn x−2y+6>0. Hỏi: (0;0) có phải là một nghiệm của bất phương trình đã cho không?


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

29 tháng 8 2022 04:25

Được xác nhận

Xin chào em Vịt N, Đây là một bài tập thuộc Chương Bất phương trình Bài giải chi tiết: Vì 0−2.0+6=6>0 nên (0;0) là một nghiệm của bất phương trình đã cho. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải và biện luận bất phương trình m2x -1>x+m

0