Square root
VBT
Calculator
magnet

Lò T

29 tháng 3 2020 14:56

câu hỏi

cho bóng đèn có ghi: 120V-3W a,cho biết ý nghĩa của con số ghi trên đèn b,tính cường độ điện mức chạy qua đèn và điện trở của đèn khi đó


0

1


Lê M

31 tháng 3 2020 15:25

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến a. 2 con số ở trên có nghĩa là hiệu điện thế định mức, và công suất định mức hay hđt và công suất mà bóng đèn cần để sáng bình thường. b. I = P/U = 0,025 A P = (I^2).R => R = 3/0,000625 = 4800 ohm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đường dây tải điện Bắc - Năm có hiệu điện thế 500kV chiều dài dây dẫn là 1700km.Biết rằng cứ 1km dây dẫn thì có điện trở 0,1 omega.Cần truyền công suất là 10.000.000kW từ Bắc vào Nam .Tính công suất hao phí ?

1

Lihat jawaban (1)

Đặt nam châm điện trước một cuộn dây như hình vẽ. Hỏi khi khóa K đã đóng thì hai bóng đèn LED mắc song song ngược chiều vào hai đầu cuộn dây có sáng không. Vì sao?

6

Được xác nhận