Square root
VBT
Calculator
magnet

Tố N

26 tháng 12 2019 04:56

câu hỏi

Cho bốn sô 4,x,y,18/3 thứ tư thành lập cập số công. Tính x+y


0

1


NT V

29 tháng 12 2019 01:42

Theo tính chất CSC : 2x = 4+y <--> 2x - y = 4. (1) Tương tự ta có : 2y = x + 18/3 <--> x -2y = -18/3. (2) Từ (1,2) --> x = 14/3 và y = 16/3 Vậy x +y = 14/3+16/3 = 10.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phương trình lượng giác cơ bản gồm bao nhiêu dạng

12

Lihat jawaban (1)

xếp 6 chữ số 1,2,3,1,2 và 4 theo một hàng ngang .tính xác suất để xảy ra biến cố " 2 chữ số giống nhau thì không xếp cạnh nhau"

486

Được xác nhận