Square root
VBT
Calculator
magnet

Trâm Q

21 tháng 3 2021 13:40

câu hỏi

cho AOB và BOC là hai góc kề bù Cho biết AOB = 140 độ Tính BOC


6

1


T. Hữu

22 tháng 3 2021 04:03

AOB^ và BOC^ là hai góc kề bù nên AOB^ + BOC^ = 180 độ 140 độ + BOC^ = 180 độ BOC^ = 180 độ - 140 độ BOC^ = 40 độ Eazi ^^

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kiến guru là loài kiến gì vậy ạ ???

26

Lihat jawaban (6)