Square root
VBT
Calculator
magnet

Viết H

27 tháng 11 2022 13:33

câu hỏi

Cho△AHK cân tại A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AH và HK. a) Chứng minh tứ giác AMNK là hình thang. b) Gọi B là điểm đối xứng của A qua N. Chứng minh tứ giác AHBK là hình thoi. c) Gọi I là điểm đối xứng của N qua M. O là trung điểm của AN. Chứng minh ba điểm I, O, K thẳng hàng.

Cho △AHK cân tại A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AH và HK.

a) Chứng minh tứ giác AMNK là hình thang.

b) Gọi B là điểm đối xứng của A qua N. Chứng minh tứ giác AHBK là hình thoi.

c) Gọi I là điểm đối xứng của N qua M. O là trung điểm của AN. Chứng minh ba điểm I, O, K thẳng hàng.


13

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

29 tháng 11 2022 11:58

Được xác nhận

Xin chào em Viết H, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6