Square root
VBT
Calculator
magnet

Ánh T

01 tháng 10 2022 00:00

câu hỏi

Cho △△ABC vuông tại A, phân giác BD (D ∈∈ AC). Kẻ DE ⊥⊥ BC (E ∈∈ BC). a) Chứng minh rằng: △△ABD = △△EBD. b) Kẻ AH ⊥⊥ BC (H ∈∈ BC), AH cắt BD tại I. Chứng minh rằng AH // DE và △△AID cân. c) Chứng minh rằng AE là phân giác của góc ˆHACHAC^. d) Tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì để DC = 2AI. Vẽ hình dùm

Cho △△ABC vuông tại A, phân giác BD (D ∈∈ AC). Kẻ DE ⊥⊥ BC (E ∈∈ BC).

a) Chứng minh rằng: △△ABD = △△EBD.

b) Kẻ AH ⊥⊥ BC (H ∈∈ BC), AH cắt BD tại I. Chứng minh rằng AH // DE và △△AID cân.

c) Chứng minh rằng AE là phân giác của góc ˆHACHAC^.

d) Tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì để DC = 2AI.

Vẽ hình dùm 


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

01 tháng 10 2022 06:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Ánh&nbsp;T&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ánh T     

 Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận