Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiền T

26 tháng 10 2022 13:57

câu hỏi

Cho ∆ ABC vuông tại A, đường cao AH. giải bài toán trong mỗi trường hợp sau. a. Cho AB = 7cm, AC = 9cm. tính CH, BH, ^B, ^C. b. Cho AB=12cm, BH= 6cm. Tính AH, AC, BC, CH.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 15:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hiền T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hiền T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận