Square root
VBT
Calculator
magnet

Phú N

10 tháng 2 2020 07:52

câu hỏi

Cho (ABC vuông tại A, có AB = 5cm , AC = 12 cm Tính BC. So sánh các góc trong (ABC Vẽ tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Vẽ DE ( BC tại E. Chứng minh :(ABD = (EBD và (ABE cân. Chứng minh DA < DC


17

1


Mon C

24 tháng 12 2020 14:11

tính tổng tam giác

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển hằng đẳng thức sau: x²-1/9

1

Được xác nhận