Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

19 tháng 10 2022 10:24

câu hỏi

Cho △ABC nhọn, đường tròn tâm O có đường kính BC cắt AB,AC là̀n lự̂t ò D và e. Gọi H là giao điểm của BE và CD,K là giao điẩm của AH và BC. a) Tinh số đo góc BDC và BEC

Cho △ABC nhọn, đường tròn tâm O có đường kính BC cắt AB,AC là̀n lự̂t ò D và e. Gọi H là giao điểm của BE và CD,K là giao điẩm của AH và BC. a) Tinh số đo góc BDC và BEC

alt

4

1


R. Roboteacher174

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 12:01

Xin chào em Ẩn D  Đây là một bài tập thuộc Chương đường tròn Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.   Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận