Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồng H

01 tháng 10 2022 23:56

câu hỏi

Cho ∆ ABC cân tại A có CM là đường trung tuyến. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho DB=BA cmr CB=½CD


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 04:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hồng H,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Lấy E là trung điểm của CD =&gt; DE=CE=1/2 CD</p><p>Tam giác ADC có: B là trung điểm AD, E là trung điểm CD</p><p>=&gt; EB là đường trung bình tam giác ADC</p><p>=&gt; BE//AC và BE=1/2 AC</p><p>Vì M là trung điểm AB =&gt; AM=MB =1/2 AB</p><p>Mà AB=AC =&gt; MA=MB=1/2 AC</p><p>=&gt; BE=MA=MB=1/2 AC</p><p>BE//AC =&gt; ^EBC = ^ACB ( so le trong)</p><p>=&gt; ^EBC=^ABC hay ^ EBC=^MBC</p><p>Tam giác BEC và tam giác BMC có:</p><p>+) BC chung</p><p>+) ^EBC=^MBC</p><p>+) BM=BE</p><p>=&gt; tam giác BEC= tam giác BMC (c.g.c)</p><p>=&gt; BM=BE</p><p>=&gt; CE=CM</p><p>Mà CE=1/2CD</p><p>=&gt; CM =1/2 CD<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hồng H,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

Lấy E là trung điểm của CD => DE=CE=1/2 CD

Tam giác ADC có: B là trung điểm AD, E là trung điểm CD

=> EB là đường trung bình tam giác ADC

=> BE//AC và BE=1/2 AC

Vì M là trung điểm AB => AM=MB =1/2 AB

Mà AB=AC => MA=MB=1/2 AC

=> BE=MA=MB=1/2 AC

BE//AC => ^EBC = ^ACB ( so le trong)

=> ^EBC=^ABC hay ^ EBC=^MBC

Tam giác BEC và tam giác BMC có:

+) BC chung

+) ^EBC=^MBC

+) BM=BE

=> tam giác BEC= tam giác BMC (c.g.c)

=> BM=BE

=> CE=CM

Mà CE=1/2CD

=> CM =1/2 CD
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận