Square root
VBT
Calculator
magnet

Doãn L

20 tháng 10 2022 13:13

câu hỏi

Cho ∆ABC có M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Biết BC=10cm. Hỏi MN bằng bao nhiêu ?

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 13:21

Được xác nhận

<p>Xin chào Doãn L.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Ta có: AM=BM(gt),AN=CN(gt)</p><p>=&gt;MN là đường trung bình của tam giác ABC</p><p>=&gt;MN=BC/2=10/2​​=5(<i>cm</i>)</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào Doãn L.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8.

Lời giải chi tiết:

Ta có: AM=BM(gt),AN=CN(gt)

=>MN là đường trung bình của tam giác ABC

=>MN=BC/2=10/2​​=5(cm)

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm a để hai đường thẳng: (d):y=kx+(m−2) và (d^(′)):y=(5−k)x+(4−m) với k≠{0;5} trùng nhau.

0

Được xác nhận