Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhung T

22 tháng 11 2022 10:23

câu hỏi

Cho △ABC có AB = AC . Gọi M là trung điểm của cạnh BC. a) Chứng minh △ABM = △ACM. b) Chứng minh: góc ACM=góc ABM c) AM⊥BC. d) Biết AB=13cm;CM=5cm;AM=12cm. Tính chu vi tam giác ABM

Cho △ABC  có AB = AC . Gọi M là trung điểm của cạnh BC.

a) Chứng minh △ABM = △ACM.

b) Chứng minh: góc ACM=góc ABM

 c) AM⊥BC.

d) Biết AB=13cm;CM=5cm;AM=12cm. Tính chu vi tam giác ABM


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

24 tháng 11 2022 07:27

Được xác nhận

Xin chào em Nhung T, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mong cô chỉ ạ

2

Được xác nhận