Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

20 tháng 9 2022 15:02

câu hỏi

Cho △ABC có: AB=3,12cm,AC=4,8cm,BC=6,5cm. a) Tính chu vi của tam giác..


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 15:47

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Huy&nbsp;H&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Chu vi của tam giác là:</p><p>3,12+4,8+6,5= 14,42 (cm)</p><p>Đáp số: 14,42 cm</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H    

 Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác

Bài giải chi tiết:

Chu vi của tam giác là:

3,12+4,8+6,5= 14,42 (cm)

Đáp số: 14,42 cm

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

b) (x+2)(x^(2)−2x+4)−x(x^(2)−2)=15; Bài 5: Tìm x biêt

1

Được xác nhận