Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

15 tháng 10 2022 22:59

câu hỏi

Cho A={x∈R∖x∣−m≤25};B={x∈R∖x⩾∣2020}. Tìm m đề A∩B=∅


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 03:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài tập hợp</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>A={x∈R∖x∣−m≤25}={x∈R∖x−m≤25}={x∈R∖x≤m+25}=(–∞;m+25]</p><p>B=[2020;+∞)</p><p>A∩B=∅⇔m+25&lt;2020⇔m&lt;1995</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài tập hợp

Câu trả lời chi tiết như sau: 

A={x∈R∖x∣−m≤25}={x∈R∖x−m≤25}={x∈R∖x≤m+25}=(–∞;m+25]

B=[2020;+∞)

A∩B=∅⇔m+25<2020⇔m<1995

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x thuộc (-2;5] là nghiệm của phương trình: 2sin²x+5cosx-4=0

3

Được xác nhận