Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

09 tháng 9 2022 04:07

câu hỏi

Cho A={x∈R∣x−m=0},B=[−3;9). Có bao nhiêu giá trị nguyên m∈(−20;20) để A⊄B? Q. 38 . (B). 24 . (C). 12 . (C). 27 .

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

09 tháng 9 2022 04:21

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Bao T,</strong></p><p><strong>Đây là một bài thuộc chương phương trình</strong><br><strong>Lời giải chi tiết:&nbsp;</strong></p><p>A={x∈R∣x−m=0} =&gt; x=m</p><p>B=[−3;9)</p><p>=&gt; A⊄B khi m&lt;-3 và m≥9</p><p>Vậy m ∈ (-20;-3) ∪ [9;20) nên có&nbsp;29 số nguyên m thỏa đề<br><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!</strong><br><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Bao T,

Đây là một bài thuộc chương phương trình
Lời giải chi tiết: 

A={x∈R∣x−m=0} => x=m

B=[−3;9)

=> A⊄B khi m<-3 và m≥9

Vậy m ∈ (-20;-3) ∪ [9;20) nên có 29 số nguyên m thỏa đề
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A=(−∞;2] và B=(0;+∞). Tìm A∖B.

4

Được xác nhận