Square root
VBT
Calculator
magnet

Máy M

18 tháng 10 2020 14:32

câu hỏi

cho A={x€N|x=2.q+1} trong đó q là số tự nhiên nhỏ hơn 6 Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử


10

2


Máy M

18 tháng 10 2020 15:00

🤓

Vương N

21 tháng 10 2020 13:39

A={1;3;5;7;9;11}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)