Square root
VBT
Calculator
magnet

Truong T

31 tháng 10 2022 01:59

câu hỏi

Cho A=x^2-2x+m-2 và B=x-1. Tìm m để A chia hết cho B


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

04 tháng 11 2022 14:01

Được xác nhận

Xin chào em Truong T, Đáp án cho câu hỏi của em là: m = 3 Đây là một bài tập thuộc Chương 1, bài 6 Bài giải chi tiết: Ta có: x^2-2x+m-2 = (x-1).(x-1)+m-3 Để A chia hết cho B thì m-3=0 => m=3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết. a) 6x−15x^(2)=0

0

Được xác nhận