Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

14 tháng 10 2022 23:06

câu hỏi

Cho đa thức A(x)=3x+6 a) Tinh A(−1)


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 00:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Đa thức</p><p>Bài giải chi tiết</p><p>A(x)=3x+6</p><p>=&gt;A(-1)=3.(-1)+6=3<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Đa thức

Bài giải chi tiết

A(x)=3x+6

=>A(-1)=3.(-1)+6=3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)