Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

25 tháng 8 2022 02:59

câu hỏi

Cho A=(−∞;m),B=[5m−2;5m+5]. Tìm m để b) B⊂A.

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

26 tháng 8 2022 00:44

Được xác nhận

Xin chào em Tú N Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Mệnh đề - Tập hợp, Chương 1 - Đại số: Mệnh đề - Tập hợp Bài giải chi tiết:(Ảnh đính kèm ) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận