Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhihuynh N

30 tháng 10 2022 12:51

câu hỏi

Cho a là số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khi chia A cho hai cho Ba cho bốn cho năm cho sáu ta được các số dư lần lượt là 1,2,3,4,5 tổng các chữ số của A bằng

Cho a là số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khi chia A cho hai cho Ba cho bốn cho năm cho sáu ta được các số dư lần lượt là 1,2,3,4,5 tổng các chữ số của A bằng


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:18

Được xác nhận

<p>Chào em Nhihuynh N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 2<br>Lời giải chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>Do a chia các số 2;3;4;5;6 ta được số dư là 1;2;3;4;5 nên a+1 chia hết cho 2;3;4;5;6</p><p>Vậy khi đó a+1 là bội chung của 2;3;4;5;6</p><p>Có 4=2<sup>2</sup> và 6=2.3</p><p>BCNN(2;3;4;5;6)=2<sup>2</sup>.3.5=60</p><p>BC(2;3;4;5;6)={0;60;120;180;240;300;360;420;480;540;600;660;720;780;840;900;960;1020;...}</p><p>Mà a là số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số nên a=960</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Nhihuynh N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 2
Lời giải chi tiết như sau: 

Do a chia các số 2;3;4;5;6 ta được số dư là 1;2;3;4;5 nên a+1 chia hết cho 2;3;4;5;6

Vậy khi đó a+1 là bội chung của 2;3;4;5;6

Có 4=22 và 6=2.3

BCNN(2;3;4;5;6)=22.3.5=60

BC(2;3;4;5;6)={0;60;120;180;240;300;360;420;480;540;600;660;720;780;840;900;960;1020;...}

Mà a là số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số nên a=960

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)