Square root
VBT
Calculator
magnet

Trâm N

03 tháng 7 2020 03:39

câu hỏi

cho A là điểm thuộc đường tròn (O ;2,5 ) Tính độ dài OA


1

1


T. Hữu

08 tháng 7 2020 03:25

Chào em! Độ dài đoạn thẳng OA chính bằng bán kính của đường tròn là 2,5.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn các phân số a)x.y+x²/x.y+y² b)abcabc/xyzxyz c)ababab/aboabo Giúp mk nhé, mk đang cần gấp !!

0

Lihat jawaban (1)