Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn K

11 tháng 3 2023 11:01

câu hỏi

cho đa giác 10 cạch hỏi đa giác này có bao nhiêu đường chéo

cho đa giác 10 cạch hỏi đa giác này có bao nhiêu đường chéo 

 


27

1


Hiếu H

11 tháng 3 2023 11:31

<p>Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác đó. Đa giác được chia làm 2 loại cơ bản là đa giác lồi và đa giác lõm. <strong>Đa giác lồi 10 cạnh có 35 đường chéo.</strong></p><p><br>&nbsp;</p>

Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác đó. Đa giác được chia làm 2 loại cơ bản là đa giác lồi và đa giác lõm. Đa giác lồi 10 cạnh có 35 đường chéo.


 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải pt c) 1/(x−1)+(2x^(2)−5)/(x^(3)−1)=4/(x^(2)+x+1)

80

Được xác nhận