Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

02 tháng 11 2022 15:48

câu hỏi

cho a gam MgO td với 300ml H 2 SO 4 1M phản ứng vừa đủ a) Viết PTPỨ xảy ra b) tính a c) tính C M dung dịch muối thu được

cho a gam MgO td với 300ml H2SO4 1M phản ứng vừa đủ
a) Viết PTPỨ xảy ra
b) tính a
c) tính CM dung dịch muối thu được


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

05 tháng 11 2022 14:47

Được xác nhận

MgO + H2SO4 -> MgSO4 + H2O nH2SO4 = CM.V = 0,3 mol Nên n MgO =0,3 mol Do đó a = M.n = 0,3 . 40 = 12g Vdd sau = V dd đầu = 0,3 l nMgSO4 = 0,3 mol Nên CM dd muối = 0,3/ 0,3 = 1 M

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một quặng sắt có chứa 64,15% sắt. Tính lượng gang điều chế được từ 2 tấn quặng nói trên. Biết rằng quá trình luyện gang có 2% sắt mất mát theo xỉ và trong gang có 5% các nguyên tố khác.

0

Lihat jawaban (1)