Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

26 tháng 2 2023 09:01

câu hỏi

Cho a gam KCl và NaCl, trong đó NaCl 26,5% về khối lượng. Nung hỗn hợp này ở nhiệt độ cao thu đc chất rắn có khối lượng bằng 80% về khối lượng chất rắn ban đầu. Tính thành phần % theo khối lượng chất rắn tạo ra sau phản ứng . Biết NaCl khi nung ko bị phân hủy


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

28 tháng 2 2023 11:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần Muối</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có: KClO3 73,5%m và NaCl26,5%m</p><p>Số mol KClO3 bị phân hủy là x</p><p>=&gt; PT:</p><p>2KClO3 +t<sub>o</sub>-&gt; 2KCl + 3O2&nbsp;</p><p>x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3x/2</p><p>mKClO3 dư: 0,735m-122,5x&nbsp;</p><p>Thành phần sau phản ứng:</p><p>NaCl 0,265m (g); &nbsp;KCl 74,5x (g); &nbsp;mKClO3 dư: 0,735m-122,5x&nbsp;</p><p>&nbsp;Ta có: 0,265m + 74,5x + 0,735m - 122,5x = m - 48x&nbsp;</p><p>&nbsp;Theo đề =&gt; (m-48x)/m = 0,8 =&gt; m=240x &nbsp;</p><p>%NaCl =0,265m/(m-48x) =33,125%</p><p>%KCl =74,5x/(m-48x)=38,8%</p><p>%KClO3= 28,1%</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần Muối

Bài giải chi tiết:

Ta có: KClO3 73,5%m và NaCl26,5%m

Số mol KClO3 bị phân hủy là x

=> PT:

2KClO3 +to-> 2KCl + 3O2 

x                             x           3x/2

mKClO3 dư: 0,735m-122,5x 

Thành phần sau phản ứng:

NaCl 0,265m (g);  KCl 74,5x (g);  mKClO3 dư: 0,735m-122,5x 

 Ta có: 0,265m + 74,5x + 0,735m - 122,5x = m - 48x 

 Theo đề => (m-48x)/m = 0,8 => m=240x  

%NaCl =0,265m/(m-48x) =33,125%

%KCl =74,5x/(m-48x)=38,8%

%KClO3= 28,1%

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

số gam koh để có số phân tử koh bằng số phân tử h2so4 trong 2,45g h2so4

1

Được xác nhận