Square root
VBT
Calculator
magnet

Nam N

09 tháng 4 2021 12:34

câu hỏi

cho a>b cm 4-a <5-b


4

1


H. Phan

12 tháng 4 2021 02:54

a > b => -a < -b (nhân 2 vế với -1) => 4 - a < 4 - b (cộng 2 vế với 4) Mà 4 - b < 5 -b Suy ra: 4 - a < 5 - b (tính chất bắc cầu).

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 xe máy đi từ A đến B với vận tốc 25km/h khi đén B nghỉ 30 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h . Tổng thời gian cả đi lẫn về là 6h .Tính quãng đường AB

5

Lihat jawaban (1)