Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

13 tháng 10 2022 03:05

câu hỏi

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. Chứng minh rằng: ab + bc + ca ≤ a 2 + b 2 + c 2 < 2(ab + bc + ca)

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. 
Chứng minh rằng: ab + bc + ca ≤ a2 + b2 + c2 < 2(ab + bc + ca)


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 04:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Nguyen&nbsp;T&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Nguyen T    

 Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

 

 

 

alt

Nguyen T

13 tháng 10 2022 04:29

:D

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 24. Biết rằng 1^(2)+2^(2)+3^(2)+…+10^(2)=385, Tính nhanh đurợe tống: S=2^(2)+4^(2)+6^(2)+…+20^(2)

0

Được xác nhận