Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

27 tháng 10 2022 13:59

câu hỏi

Cho a+b+c=0;ab+bc+ca=0. Tính giá trị của biểu thức: A=(a-1)^2018+b^2019+(c-1)^2020


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 14:12

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 8 Bài giải chi tiết: a+b+c=0 ⇔(a+b+c)^2=0 ⇔a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ac)=0 ⇔a^2+b^2+c^2=0 Mà a^2;b^2;c^2 ≥0∀a;b;c nên điều này xảy ra ⇔a=b=c=0 A=(0-1)^2018+0^2019+(0-1)^2020 =1+1=2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 6: Thựchiện phép tính: A=2^(4).5−[131−(13−4)^(2)]

0

Được xác nhận