Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

05 tháng 1 2020 14:22

câu hỏi

Cho a+b-3c/c=b+c-3a/a=c+a-3b/b(a,b,c khác 0 ) Chứng minh a=b=c


0

1


Nguyễn Q

12 tháng 1 2020 09:48

biến đổi:a+b-(c+c+c)/c=b+c-(a+a+a)/a=c+a-(b+b+b)/b =a+b-c-c-c/c=b+c-a-a-a/a=c+a-b-b-b/b 《》a+b-c-c-c+b+c-a-a-a+c+a-b-b-b/c+a+b =-c+(-a)+(-b)/c+a+b =-1×(c+a+b)/c+a+b =-1 《》c=a=b=-1(đpcm)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển hằng đẳng thức sau: x²-1/9

1

Được xác nhận