Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương T

13 tháng 1 2020 14:52

câu hỏi

cho a,b>0 (1+a/b)^4 + (1+b/a)^4 >= 32


2

1


H. Phan

16 tháng 1 2020 04:05

Chào em, Dạng bài này mình có thể sử dụng bđt Cô-si em nhé. Trước tiên, ta chú ý: Yêu cầu bài toán tương đương ((a+b)/b)^4 +((a+b)/a)^4>=32 Áp dụng bđt Cô-si cho hai số dương ((a+b)/b)^4; ((a+b)/a)^4, ta có: ((a+b)/b)^4+((a+b)/a)^4>=2.(((a+b)/b)^2).(((a+b)/a)^2)=2((a+b)^4)/((ab)^2) Áp dụng bđt Cô-si cho hai số dương a và b ta được a+b>=2 .căn (ab) Suy ra ((a+b)/b)^4+((a+b)/a)^4>=2.(2(căn(ab)^4))/((ab)^2) >=2.2^4=2^5=32 Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi a=b.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho ba số a,b,c thỏa mã̃n −1≤a≤1;−1≤b≤1;−1≤c≤1 và a+b+c=0. Chừng minh rằng a^(2)+b^(7)+c^(20m2)≤2.

1

Được xác nhận

cho mình hỏi là Có 1 đàn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cái rằm. Hỏi chết mấy con?

9

Lihat jawaban (2)