Square root
VBT
Calculator
magnet

My S

28 tháng 10 2019 12:51

câu hỏi

cho a= 5×13. Hãy viết tất cả các ước của a


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

06 tháng 1 2023 02:01

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>My S</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: &nbsp;Ư(a) = {-1.1.-13,13,5,-5}<br><br>Đây là một bài tập thuộc bài Ước của một số, toán 6<br>Bài giải chi tiết:<br>Ư(5) = {-1,1,-5,5}</p><p>Ư(13) = {-1,1,-13,13}</p><p>=&gt; Ư(a) = {-1.1.-13,13,5,-5}</p><p><br>Kết luận: đáp án chính xác là Ư(a) = {-1.1.-13,13,5,-5}<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em My S
Đáp án cho câu hỏi của em là:  Ư(a) = {-1.1.-13,13,5,-5}

Đây là một bài tập thuộc bài Ước của một số, toán 6
Bài giải chi tiết:
Ư(5) = {-1,1,-5,5}

Ư(13) = {-1,1,-13,13}

=> Ư(a) = {-1.1.-13,13,5,-5}


Kết luận: đáp án chính xác là Ư(a) = {-1.1.-13,13,5,-5}
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các số sau đây số nào là số nguyên tố số nào là hợp số : 1;2;3;4;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30

9

Lihat jawaban (2)