Square root
VBT
Calculator
magnet

Đàm N

09 tháng 7 2021 03:03

câu hỏi

Cho A = 3/1×4 +3/4×7 + ... + 3/43×46 Chứng minh : A < 1


7

1


Nghĩa C

15 tháng 7 2021 02:27

A=4-1/1.4+7-4/4.7+...+46-43/43.46 A=1/1-1/4+1/4-1/7+...+1/43-1/46 A=1/1-1/46<1 vậy A<1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

rút gọn phân số 9 . 11 + 32 . 9 ________________ 25. 15 + 12 . 23 giúp mình với

10

Lihat jawaban (1)