Square root
VBT
Calculator
magnet

Lythihien L

21 tháng 9 2022 07:21

câu hỏi

Cho A={2;5},B={5;x},C={2;y}.Tìm x và y để A=B=C

Cho A={2;5},B={5;x},C={2;y}.Tìm x và y để A=B=C


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 07:46

Được xác nhận

<p>Chào em Lythihien L<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, bài tập hợp<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Các tập hợp bằng nhau khi chúng có các phần tử giống nhau</p><p>A=B=C khi {2;5}={5;x}={2;y}</p><p>⇒x=2; y=5<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Lythihien L
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, bài tập hợp
Lời giải chi tiết như sau:

Các tập hợp bằng nhau khi chúng có các phần tử giống nhau

A=B=C khi {2;5}={5;x}={2;y}

⇒x=2; y=5
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải và biện luận bất phương trình m2x -1&gt;x+m

0