Square root
VBT
Calculator
magnet

Ydiep Y

04 tháng 10 2022 11:42

câu hỏi

Cho A=[2;5) B=(3; ∞) C=(m;m 2] a,Tìm A giao B, A hợp B, A hiệu B, B hiệu A , phần bù của A trong R b, tìm m để A giao B khác rỗng

Cho A=[2;5) B=(3; ∞)

C=(m;m 2]

a,Tìm A giao B, A hợp B, A hiệu B, B hiệu A , phần bù của A trong R

b, tìm m để A giao B khác rỗng


30

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 11:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ydiep Y</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Mệnh đề - Tập hợp, Bài 2: Tập hợp<br>Bài giải chi tiết: A∩B&lt;=&gt;[2;5)∩(3; ∞)=(3;5)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ydiep Y
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Mệnh đề - Tập hợp, Bài 2: Tập hợp
Bài giải chi tiết: A∩B<=>[2;5)∩(3; ∞)=(3;5)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận