Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

13 tháng 12 2022 08:13

câu hỏi

cho A(2;3) B(-2;1) C(1;-1) giải tam giác abc

cho A(2;3) B(-2;1) C(1;-1) giải tam giác abc


7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 12:00

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Nguyễn L,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán lớp 10</p><p>Bài giải chi tiết:<br>vtAB = (-4; -2) =&gt; AB = 2can5</p><p>vtAC = (-1; -4) =&gt; AC = can17</p><p>vtBC = (3; -2) =&gt; BC = can13<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyễn L, 

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán lớp 10

Bài giải chi tiết:
vtAB = (-4; -2) => AB = 2can5

vtAC = (-1; -4) => AC = can17

vtBC = (3; -2) => BC = can13

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Dam D

13 tháng 12 2022 14:17

<p>tính tọa độ vec tơ AB AC BC sau đó suy ra độ dài vec tơ cũng là độ dài các cạnh</p>

tính tọa độ vec tơ AB AC BC sau đó suy ra độ dài vec tơ cũng là độ dài các cạnh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)