Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

22 tháng 12 2019 02:20

câu hỏi

cho A= 2+2^2+2^3+....+2^60. chứng minh rằng A+7


0

1


Nguyễn T

22 tháng 12 2019 11:47

dhrjrriffjfndk

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

-2x-(x-17)=34-(-x+25)

0

Lihat jawaban (1)